ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสองข้างทาง ถนนสายตากใบ-สุไหงโก-ลก

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน อบต.,สมาชิก อบต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,บัณฑิตอาสาเจ้าหน้า อส.และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสองข้างทาง ถนนสายตากใบ-สุไหงโก-ลก ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน