ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Up

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เตือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เตือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566)

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2564

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณราจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

 
 
Powered by Phoca Download