ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสองข้างทาง ถนนสายนราธิวาส - ตากใบ

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,สมาชิก อบต.,พนักงาน อบต.,ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสองข้างทาง ถนนสายนราธิวาส - ตากใบ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน