ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการตัดผม

            เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 นายกาหลง  แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการตัดผม เพื่อให้สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไปเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ  สร้างความสามัคคี ณ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส