ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

              วันที่ 16  มกราคม 2566 นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ข้าราชการ ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส