ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนขอขอบคุณท่านนายกกูเซ็งยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสำหรับรถสุขาเคลื่อนที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ขอขอบคุณท่านนายกกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ และขอบคุณจากใจ ชุมชนบ้านโคกยางและชุมชนใกล้เคียง ขอบคุณมากๆ ค่ะ