ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

กิจกรรม

November 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อ.ตากใบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2567 

 
             - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะยาว ขนาดกว้าง ๑๐.๐.เมตร ยาว ๒๐.00 เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินจำนวน ๑ แปลง ขนาด ๑ งาน ๔๘ ตารางวา หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลชทะเบียน กข ๔๘๖๕ นราธิวาส (เลขไมล์ ๓๙๘๓๙๖ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย เเบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยมีลัการะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเเละสังคม ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง สำหรับรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๖๕ นราธิวาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่อข่าย เเบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน (โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำเเบบฝาปิด ขนาด G๒ จำนวน ๒๓๐ ถัง (โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (ยาง) จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถหมาายเลขทะเบียน บฉ ๙๐๗๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทางรวม ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยเเบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๔๗ นราธิวาส จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละของรางวัลสำหรับการเเสดงบนเวทีเเละตอบปัญหา จำนวน ๒ รายการ (โครงการงานวันเ็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑,๗๗๘ ถุง (รายละเอียด/ชุด ตามเอกสารเเนบท้าย) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑,๗๗๙ ถุง (รายละเอียด/ชุด ตามเอกสารเเนบท้าย) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ ๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๕๗-๐๑๙ สายหลังโรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐. เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๑,สาย นธ ๔๐๒๙ เเยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ - บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EMS (ชุดสีกรมท่า พร้อมปักโลโก้) จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เเละต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส้วนตำบลพร่อน ก่อสร้างรั้ว ขนาดยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลอด LED ทีวี ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเเซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเเพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๙๔ นราธิวาส จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการเเข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เเชร์บอล เปตองเเละตะกร้อ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๖๙,นธ.๔.๕๗-๐๗๑ สาย บ.โคกมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TONER -ORI FUJI - XEROX CT๒๐๒๓๒๙ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนขนาด ๙๘ x ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้สำหรับปลูกดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบานบุรีเหลือง ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๔,นธ.ถ.๕๗-๐๒๘,นธ.ถ.๕๗-๑๒๙,นธ.ถ.๕๗-๐๓๐,นธ.ถ.๕๗-๑๖๒,นธ.ถ.๕๗-๐๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรฯ โดยวิธีคัดเลือก
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๑๕๕๗ โดยจัดซื้อเป็นคราวๆไป ตามใบสั่งน้ำมัน จำนวน ๖ เตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564  

             -  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หัวพิมพ์ Print Head Canon CA ๙๑ BK จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า หมายลขทะเบียน ๘๐-๔๕๐๘ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายพรุปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ กันยายน ๒
               -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 
               -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายโครงการขนาด 1X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ คำเช่าพื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ คำบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน และพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนยินดีต้อนรับ

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

: 1 + 11 =
popup contact form joomla

ผู้บริหาร

กรมส่งเสริมฯ

เว็บลิงค์

สถิติผู้เข้าชม

503287
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้้ว
ทั้งหมด
764
1106
3513
495015
24931
22083
503287

Your IP: 3.238.180.174
2023-11-30 09:56

facebook ของ อบต.